Để :

... Tôi sẽ có ngôi nhà đơn giản như mọi người

Nhưng kiểu cách thiết kế phải khác họ

...Bạn sẽ hiện thực hóa ý tưởng này bằng cách nào ?